தொழில் வலைப்பதிவு

 • தொழில்துறை வடிவமைப்பில் டிகன்ஸ்ட்ரக்ஷனிசம்

  தொழில்துறை வடிவமைப்பில் டிகன்ஸ்ட்ரக்ஷனிசம்

  1980 களில், பின்-நவீனத்துவ அலையின் வீழ்ச்சியுடன், தனிமனிதர்கள் மற்றும் பகுதிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து ஒட்டுமொத்த ஒற்றுமையை எதிர்க்கும் மறுகட்டமைப்பு தத்துவம், சில கோட்பாட்டாளர்கள் மற்றும் வடிவமைப்பாளர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. ...
  மேலும் படிக்கவும்
 • தொழில்துறை வடிவமைப்பில் நிலையான வடிவமைப்பு

  தொழில்துறை வடிவமைப்பில் நிலையான வடிவமைப்பு

  மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பச்சை வடிவமைப்பு முக்கியமாக பொருள் தயாரிப்புகளின் வடிவமைப்பை நோக்கமாகக் கொண்டது, மேலும் "3R" இலக்கு என்று அழைக்கப்படுவதும் முக்கியமாக தொழில்நுட்ப மட்டத்தில் உள்ளது.மனிதர்கள் எதிர்கொள்ளும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகளை முறையாக தீர்க்க, நாம் ஒரு...
  மேலும் படிக்கவும்